Vi er Phi

Terje Kaasa Larsen, Thomas Solli og Øivind Gundersen har alle solid bakgrunn fra eiendomsutvikling i Telemark og Vestfold. På hver sin kant har de vært involvert i noen av distriktets mest betydelige prosjekter. Blant disse er Bryggeparken i Skien, Kilen brygge i Sandefjord og en rekke andre definerende bolig- og næringsprosjekter.


I Phi står de side ved side og drar veksler på sine unike erfaringer og kompetanser. Målet er alltid å skape og gjennomføre gode utviklingsprosjekter for omgivelsene, og for fremtiden.

Navnet Phi (uttales “fi”) valgte vi for å beskrive hva vi ser etter i et nytt eiendomsprosjekt. Phi er den matematiske betegnelsen på det gylne snitt, en komposisjon som gjør at et motiv oppfattes som harmonisk og velproporsjonert. Teorien rundt det gylne snitt handler om at det ikke bare er selve objektene, men også rommene mellom dem, som skaper denne harmonien. Denne tanken resonnerer godt med vår visjon for eiendomsutvikling. Vi ønsker å skape gode omgivelser. Det handler om byggene i seg selv, men også om beliggenhet og områdene rundt.

Terje Kaasa Larsen – 916 93 129
Thomas Solli – 909 94 688
Øivind Gundersen – 918 32 919